Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

Noen mener at lyset fra lamper og spots virker dødt. De mener at lys fra lamper, det vil si kunstig lys, aldri vil kunne gi samme liv og effekt som naturlig lys. Noen mener at bruken av lamper, og da spesielt spots, i museer er ødeleggende for kunsten nettopp av denne grunn. Derfor forsøker noen arkitekter å bygge museer som utelukkende lyses opp av naturlig. Bygningene lar lyset strømme gjennom store vinduer, slik at det ikke er bruk for kunstig belysning i form av spots eller andre lamper.

Her i nord er dette likevel en vanskelig idé å gjennomføre. Halvparten av året har vi ikke tilstrekkelig dagslys utenfra til å lyse opp bygninger naturlig. Uten kunstig belysning, i form av for eksempel spots, ville vi ikke en gang ha kunnet lyse opp en bygning, som for eksempel et museum, gjennom hele åpningstiden i store deler av året. Vi er rett og slett avhengige av å innrede med lamper og spots de fleste steder.

Tanken er likevel veldig fascinerende. De aller fleste vil nok dessuten uten tvil si seg enige i at naturlig lys er å foretrekke fremfor lyset fra lamper og spots innendørs. De aller fleste vil nok også forstå hva som menes med at kunstig lys virker dødt i forhold til naturlig lys. Og det er tross alt mye vi kan ta med oss fra denne idéen, selv om vi kanskje ikke kan følge tankegangen hundre prosent og fjerne alle lamper.

Det vi derimot kan gjøre, er å la vinduer stå for mye av belysningen. Ved å bygge store vinduspartier som vender mot de mest solrike himmelretningene, vil naturlig lys selvfølgelig kunne erstatte lamper og spots store deler av dagen og året. Dessuten kan vi være mer bevisst på lysets virkning når vi innreder et hus eller en annen type bygning. Først og fremst kan vi plassere vegger på best mulig måte slik at disse ikke sperrer for lyset. Deretter kan vi på samme måte være påpasselige når det gjelder plasseringen av møbler, slik at vi slipper unna med å bruke færre lamper, spots og så videre. Store møbler bør for eksempel ikke plasseres slik at de stopper lyset fra å fortsette videre inn i rommet. Fargen på møblene har også betydning, da mørkere fargetoner vil ”sluke” mer lys enn lyse farger. Lyse overflater reflekterer dessuten mer av lyset tilbake ut i rommet og virker på den måten nesten som ekstra lamper. Dessuten kan man ta i bruk triks som speil, for å forstørre denne effekten enda mer. Har man speil stående slik at lyset utenfra treffer dette, vil det reflekteres kraftig ut i rommet. Faren er selvfølgelig at det blir for kraftig og man blendes, men ved å eksperimentere litt kan man finne den plasseringen hvor lyset treffer speilet mest mulig indirekte, men samtidig gir mest effekt slik at det kan erstatte ekstra lamper og spots i rommet.

Det betyr også noe hvor i rommet vi velger å plassere møblene og innrede rommene i forhold til hvor mye lys vi får når vi bruker rommet. Ønsker vi å bruke mer naturlig lys og kompensere med et minimum av spots og andre lamper, nytter det for eksempel ingenting å la skrivebordet stå vendt vekk fra vinduene.

Sist, men ikke minst, har det stor betydning hva slags lamper og spots vi velger og hvordan vi bruker disse. For ja, vi er avhengige av både spots og andre lamper her i nord, slik at vi kan kompensere for mangelen av sollys i vinterhalvåret. Men hvis vi er forsiktige med hvordan vi plasserer disse kan vi slippe unna med å bruke færre.

Tag(s) : #lamper, #spots, #belysning

Share this post

Repost 0